Kriterier fack- och branschtidningar

 

Rubrik

effektivitet

begriplighet

dårrad/nedryckare

aktiva rubriker

påhittighet

koppling


Text

textlängder

nyhetstexter

krönikor och liknande

reportage

övriga texter

notiser


Ingress

längd

snärtighet

spänning

relevans


Bildtext

längd

tillförs något

webhänvisning

Bild

antal

storlek

innehåll

könsfördelning/ålder

kvalitet

beskärning

spaltbilder


Form

färger

typografi

friläggningar

layoutlösning

spalter

vinjetter

luft/fyllning


Ettan

totalintryck

svärta/luft

loggo

överskådlighet

bildhantering

variation/antal puffar


Övrigt

flöde

kontraster

så uppfattas tidningen

läsarnytta

debatt/insändare

servicematieral

Så ser det ut:

© Copyright 2017 Mediagnos AB